Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Hjælpemidler

Hjælpemidler – arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning

Hvis borgere med et handicap møder barrierer i forbindelse med opgavevaretagelsen, har jobcenteret i den lokale bopælskommune mulighed for at bevilge hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og undervisningsmaterialer.

Hvilke hjælpemidler omfatter ordningen?

Hjælpemidler kan være arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og undervisningsmaterialer, alt efter hvad personens behov er. Det lokale jobcenter foretager en konkret vurdering af den enkelte borgers behov, samt hvorvidt der kan bevilges et hjælpemiddel. Hvis der kan bevilges et hjælpemiddel, betaler jobcenteret hele udgiften til hjælpemidlet.

For at jobcentret kan give tilskud, er det en betingelse, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet eller kompenserer for personens begrænsninger i arbejdsevnen. Det vil sige, at hjælpemidler kun kan bevilges til personer, der på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at opnå eller bevare beskæftigelse uden kompensation efter kompensationsloven.

Det er desuden en betingelse for at give tilskud til et hjælpemiddel, at hjælpemidlet ligger ud over, hvad arbejdsgiveren eller den selvstændigt erhvervsdrivende forudsættes at afholde, og at hjælpemidlet ikke er sædvanligt forekommende på arbejdspladsen. Det vil fx sige, at der ved bevillingen af tilskuddet skal tages stilling til, hvorvidt et hjælpemiddel betragtes som et sædvanligt inventar hos arbejdsgiveren.

Der kan bevilges hjælpemidler til personer, som:

  • er ansat i ordinært job eller fleksjob
  • er selvstændig
  • er ansat i seniorjob (jf. lov om seniorjob)
  • deltager i job med løntilskud (jf. kompensationsloven eller beskæftigelsesloven)
  • deltager i virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering (jf. beskæftigelsesloven)

 

Besøg Hjælpemiddelbasen og få overblik over hjælpemidler og brugen af disse i forhold til forskellige typer af handicap.

Eksempler på, hvordan hjælpemidler kan støtte medarbejderen i jobbet

Anette har ADHD og arbejder som kontorassistent. Hun er bevilget IT-udstyr i form af en digital kalender, som kan være med til at strukturere hendes arbejdsdag og en Time Timer, der kan hjælpe hende med at bevare koncentrationen i forbindelse med at udføre bestemte opgaver.
Jørn er kørestolsbruger og arbejder som journalist hos et reklamebureau. Hans kontor ligger på 1. sal i en bygning, hvor der ikke er elevator. Jobcentret bevilger en trappelift til virksomheden, så Jørn kan komme til og fra kontoret på 1. sal.
Back to top