Fortsæt til hovedindholdFortsæt til navigationFortsæt til søgeformular

Personlig assistance

Personlig assistance i det daglige arbejde

Du har mulighed for at søge om at få bevilget praktisk hjælp eller særlig personlig støtte med ordningen om personlig assistance, hvis du møder barrierer i dine arbejdsopgaver på grund af et handicap. Ordningen kan også kombineres med de øvrige muligheder for støtte.

 

Hvilke støttemuligheder omfatter ordningen?

Hvis du har et fysisk, psykisk eller kognitivt handicap, kan en personlig assistent hjælpe dig med både praktiske og strukturelle opgaver. En personlig assistent kan fx hjælpe med specifikke løft, sekretær- eller chaufførbistand, korrekturlæsning eller særlig støtte og hjælp til at skabe struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.

Den personlige assistent kan også fungere som tolk, hvis du har behov for tegnsprogstolk.

 

Hvem er omfattet?

  • Ansatte i ordinære job og fleksjob
  • Selvstændige
  • Personer, der deltager i virksomhedspraktik eller løntilskud efter beskæftigelsesloven

 

Omfang

Du kan ved en 37 timers ansættelse som udgangspunkt søge om personlig assistance i op til 20 timer om ugen, hvis du har behov for hjælp til opgaver, der er nødvendige for, at du kan varetage dit job. Dette kræver at dine kompetencer som ansat med handicap matcher dine opgaver i jobbet.
I tilfælde hvor der er tale om flere eller meget omfattende handicap, kan du søge om assistance i op til fuld tid, dvs. 37 timer ved 37 timers ansættelse, hvis du har behov for hjælp i et job, der matcher dine kompetencer.

Som deltidsansat, delvist raskmeldt og fleksjobansat, kan du som udgangspunkt få bevilget personlig assistance i op til 20/37- dele af den fremmødte tid, hvis dine opgaver i jobbet matcher dine kompetencer. Jobcenteret i din bopælskommune vil foretage en konkret vurdering af dine behov i det konkrete job, samt mulighederne for at få personlig assistance bevilget.

 

Ansættelse og tilskud

En personlige assistent kan fx være en eller flere af dine kollegaer, som allerede er ansat på arbejdspladsen. Det er også muligt at få bevilget en ny assistent ansat i virksomheden, rekvirere en assistent hos et vikarbureau eller rekvirere en tegnsprogstolk fra et tolkekontor, hvis du har behov for tegnsprogstolkning. Din arbejdsgiver vil med denne ordning få et tilskud til den personlige assistents løn fra jobcenteret i din bopælskommune.

 

Eksempler på, hvordan en personlig assistent kan yde støtte i jobbet

Per er pædagog og ordblind. Han får personlig assistance til at renskrive det, som han har indtalt på sin diktafon i forbindelse med den skriftlige del af arbejdet. Den personlige assistent er en kollega, som også er ansat som pædagog.
Marcus er tømrer med speciale i at lægge tag. Efter en whiplashlæsion har han nedsat kraft i venstre arm og snurren i fingrene. En personlig assistent hjælper 10 timer om ugen med at bære værktøj og materialer op på taget, og på den måde kan Marcus fortsat klare jobbet.
Back to top